Kernversterking

Kernversterking

Samen bouwen aan een future proof centrum via een unieke DNA-methodiek?
Dat kan! Meer nog. Dat werkt!

#NDK is een innovatief en participatief traject waarbij we op zoek gaan naar het unieke DNA van een stad of gemeente, die unieke positionering vertalen naar concrete voorstellen en het lokaal bestuur handvaten bieden in de vorm van een toekomstgericht kernkompas.