Marktverkennende studies

Marktverkennende studies

Sinds meer dan 40 jaar is ABM gespecialiseerd in marktonderzoek in opdracht van de meest uiteenlopende bedrijven. De bedrijfsomgeving wordt steeds complexer, de concurrentie is bikkelhard en de consument is soms moeilijk te omvatten. Een verkeerde strategische beslissing kan grote financiële gevolgen hebben voor de onderneming.

Het marktverkennend onderzoek

Het marktverkennend onderzoek omschrijft en analyseert het marktgebied en de doelgroepen.
Wie zijn ze? Wat is hun waarde? Hoe kan hun aankoopgedrag omschreven worden?

Het marktgebied wordt eerst socio-demografisch doorgelicht. Door het analyseren van de commerciële aantrekkelijkheid van de omgeving en de aanwezige concurrentie wordt vervolgens de marktpotentie bepaald. Alle factoren in rekening gebracht wordt bovendien een geambieerd marktaandeel vooropgesteld.
Verder bepalen we de kansen, bedreigingen en de kritische succesfactoren op het vlak van winkelformule, verkoopacties, etc.

Welke zijn de sterke en zwakke punten van de onderneming? Waarom kopen klanten? Waarom kopen sommige bezoekers niet? Waarom kopen ex-klanten niet meer?
De relatie tussen de onderneming en de klanten wordt onderzocht en vastgelegd.
Via benchmarking wordt de positie van de onderneming ten aanzien van de concurrentie geanalyseerd.

Diverse onderzoekstechnieken worden hierbij door ABM gehanteerd:

  • Panelgesprekken

  • Diepte-interviews

  • Mondelinge en schriftelijke bevragingen

  • Telefonische en online enquêtes

Onze medewerkers zijn écht betrokken bij uw onderneming en garanderen dan ook kwalitatieve en reële resultaten.

Een marktonderzoek dient “op maat” van de onderneming te worden uitgewerkt.
Onze jarenlange ervaring leert dat elke klant en elke vraag uniek is.
 

Aan de hand van een vrijblijvend eerste gesprek wordt het onderzoeksobject verfijnd, op basis waarvan een aangepaste offerte kan worden opgemaakt.