Sectorale analyse

Sectorale analyse

Sectorale analyse

In opdracht van professionele & interprofessionele organisaties, beroepsfederaties en overheden voert ABM een analyse uit van sectoren in het algemeenheid of van specifieke probleemvelden.

We brengen de leefwereld van de KMO’s voor u in kaart.

In samenspraak met de opdrachtgever wordt de inhoud van het onderzoek op maat vastgelegd.

Op basis van het inlezen van diverse bronnen, toegepast onderzoek en eigen gegevens wordt vervolgens een praktische en bruikbare analyse doorgevoerd.

Tenslotte formuleert ABM de nodige vaststellingen en aanbevelingen.

De doorlichting van beroepssectoren op basis van bedrijfseconomische parameters kent traditoneel drie grote luiken:

 • Financieel luik:
  Hierbij worden trends/evoluties over een periode van 5-10 jaar weergegeven inzake:

  • Omzet

  • Verkoopmarge

  • Toegevoegde waarde

  • Rendabiliteit, liquiditeit & solvabiliteit

  • Vermogensverhouding

  • Personeel.

 • Organisatie van de sector:

  • Karakteristieken van de bedrijven

  • Samenwerkingsverbanden

  • Import & export.

 • Commercieel luik:

  • Positionering van de sector en de bedrijven

  • Consumentenanalyse (Business-to-Consumer – B2C)

  • Marktanalyse (Business-to-Business – B2B en B2C)

  • Sectorspecifieke elementen

Anderzijds worden ook onderzoeksopdrachten uitgevoerd met een multisectorale benadering.

In het verleden werd onderzoek gevoerd naar onder meer:

 • Eerstelijnsbevoorrading in kleine kernen

 • Het functioneren van openbare markten

 • Koopstromenonderzoeken

 • Opleidingsbehoeften

 • Financieringsbehoeften

 • Profielschetsen

Verschillende sectoren hebben zeer specifieke eigen kenmerken. Het is daarom steeds mogelijk om in samenspraak eigen onderzoeksvragen aan de analyse toe te voegen.