Kernversterking

Centrummanagement

Acties in de praktijk!

Met een ruime expertise aan boord en een breed netwerk om snel en efficiënt zaken in beweging te zetten is ABM de geschikte kandidaat voor het centrummanagement in uw stad of gemeente.

 

We zorgen steeds voor een kader waarbinnen een (gedragen) visie uitgevoerd wordt maar waar ook gestreefd wordt naar een continue kwaliteitsverbetering en vernieuwde dynamiek

 

Samenwerking en overleg tussen diverse actoren (handelaars, horeca-uitbaters, eigenaars, stadsbestuur, handelsvereniging, ..) is daarin onontbeerlijk.

 

Contacteer ons voor meer informatie over onze visie, strategie & werkwijze wordt rond Centrummanagement.

Ons aanbod rond KERNVERSTERKING: