Marktonderzoek

Vestigingsplaats-
onderzoek

Wil je een winkel starten, overnemen of uitbreiden? Dan is het essentieel te weten of de beoogde locatie wel voldoende omzetmogelijkheden biedt. Een juiste vestigingsplaatskeuze is van levensbelang, ook al omdat aan elke vestigingsplaats een forse investering gekoppeld is.

 

Een objectief vestigingsplaatsonderzoek van ABM begeleidt de ondernemer bij het maken van de juiste locatiekeuze. Maar ook voor een bestaande winkel kan het zinvol zijn om eens extra aandacht te besteden aan de kansen of risico’s waarmee men in zijn markt te maken heeft. Een vestigingsplaatsonderzoek biedt hier de oplossing. 


Steeds vaker verlangen winkelformules, zelfstandige kleinhandelaars en financiële instellingen een onafhankelijk en deskundig uitgevoerd vestigingsplaatsonderzoek. Het onderzoek kan zowel gaan over één specifieke locatie, over meerdere locaties of er kan een wittevlekkenstudie worden uitgevoerd in welke steden of regio’s men best nieuwe winkelpunten opent. 

 

Het vestigingsplaatsonderzoek bevat de volgende elementen:

 • Afbakening van het marktgebied:
  Op basis van koopstroomgegevens, fysieke barrières en bereikbaarheidsprofiel wordt het marktgebied voor een specifieke vestigingsplaats afgelijnd.
 • Vraaganalyse:
  Hierbij brengen we in beeld met welk type consument men in het marktgebied te maken heeft (spreiding, leeftijd, samenstelling van de gezinnen, inkomens- en bestedingsniveau, …).
 • Aanbodanalyse:
  In dit onderdeel gaat de aandacht uit naar het concurrentiële aanbod (zowel kwantitatief als kwalitatief) en de plaats die de eigen (toekomstige) winkel hierin kan bekleden.
 • Ontwikkelingen marktgebied:
  om te beoordelen of zich in de toekomst veranderingen zullen voordoen in de huidige situatie, wordt nagegaan of er plannen in de omgeving zijn op het vlak van woningbouw, commerciële en niet-commerciële ontwikkelingen, infrastructurele ingrepen, etc.
  Tevens wordt nagegaan hoe de bevolking zich in de toekomst zal ontwikkelen.
 • Marktmogelijkheden:
  Rekening houdende met de bovenstaande informatie en met de trends en de ontwikkelingen in de eigen branche in het achterhoofd, worden de marktmogelijkheden voor de winkel in beeld gebracht. Daarbij wordt een gefundeerde, naar herkomst gespecifieerde, omzetprognose gemaakt voor de winkel op korte én langere termijn. Een juiste vestigingsplaatskeuze is van levensbelang, ook al omdat aan elke vestigingsplaats een forse investering gekoppeld is.
In het kader van het vestigingsplaatsonderzoek wordt eveneens de ruimtelijke component niet uit het oog verloren.  Is een inplanting op de overwogen locatie haalbaar vanuit ruimtelijk ordenings& planningsperspectief?

Ons aanbod rond marktonderzoek: