Stads - en gebiedsontwikkeling

Detailhandelsbeleid

Visie & beleid

Voor de opmaak van een detailhandelsbeleid vertrekken we steeds vanuit de huidige situatie van je stad of gemeente. Er wordt een ontwikkelingsvisie voor handel en horeca uitgewerkt, gebaseerd op de potenties en ambities van de stad of gemeente. 


We hanteren een zo ruim mogelijk kader en nemen alle facetten zoals o.a. mobiliteit, ruimte-gebruik, ruimte-invulling, ondersteuning handel & horeca, belevingswaarde, etc. in de opmaak van een visie, strategie en actieplan. 

 

Draagvlak, participatie en interactie staan in onze aanpak centraal. 


Ons aanbod rond STADS-EN GEBIEDSONTWIKKELING: