Marktonderzoek

Expansiestrategie

Groei & uitbreiding zijn voor sommige bedrijven cruciaal om te kunnen overleven. De experten van ABM ondersteunen je graag om je bedrijfsmodel op een verantwoorde manier op te schalen


  • Aan de hand van gericht onderzoek kan ABM bepalen hoe omvangrijk het marktpotentieel is, en bepalen we de juiste expansiestrategie.
  • Een doorgedreven SWOT-analyse geeft ons het nodige inzicht in de interne sterke en zwakke punten. Ook de veranderende omgeving, en bijhorende kansen & bedreigingen worden in kaart gebracht.
  • Aan de opmaak van een reeks doelstellingen wordt een gericht actieplan gekoppeld.

Resultaat behalen met een expansiestrategie op maat? Contacteer ons!

Ons aanbod rond marktonderzoek: