Search
Close this search box.

Stads - en gebiedsontwikkeling

Commercieel
Strategisch Plan

Visie & beleid

Een CSP is het hulpmiddel bij uitstek voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid en een sterke visie op lange termijn. Het geeft inzicht in de feitelijke situatie en evolutie van de detailhandel in een gemeente. Daarnaast beschrijft het ook de wenselijke toekomstige situatie, én de acties die ondernomen kunnen worden om die situatie te bereiken. In functie van een bloeiende en dynamische handelskern werken we de juiste strategische en operationele doelstellingen voor jouw stad of gemeente uit. 

 

Een dergelijk plan kan de basis vormen voor de beoordeling van inplantingsvragen, het biedt een krachtige argumentatie bij deze beoordeling én het vereenvoudigt de besluitvorming.

 
Het resultaat wordt een praktisch werkdocument met een reeks uitgewerkte acties om onmiddellijk mee aan de slag te gaan. ABM voorziet zowel procesbegeleiding als de opmaak van het plan zelf.

Ons aanbod rond STADS-EN GEBIEDSONTWIKKELING: