Stads - en gebiedsontwikkeling

Participatie en design sprints

Visie & beleid

Een design sprint is een iteratieve en intensieve methode om problemen op te lossen en nieuwe productideeën te ontwikkelen binnen een beperkte tijdspanne van meestal 5 dagen.


We combineren elementen van design thinking, Lean Startup en Agile methodes en richten ons op snelle experimenten, prototyping en testen van ideeën met gebruikers.


Samen met inwoners, beleidsmakers, ondernemers, .. zijn we in staat om op een zeer korte tijd een beter begrip te krijgen van een probleem én om concrete oplossingsrichtingen te identificeren.

Ons aanbod rond STADS-EN GEBIEDSONTWIKKELING: