Marktonderzoek

Sectorale analyse

In opdracht van professionele & interprofessionele organisaties, beroepsfederaties en overheden voert ABM sectorstudies uit in het algemeen en/of met focus op specifieke probleemvelden. We brengen de leefwereld van de KMO’s voor je in kaart.

➥ In samenspraak wordt de inhoud van het onderzoek op maat vastgelegd. 

Op basis van  toegepast onderzoek en eigen gegevens wordt een praktische en bruikbare analyse doorgevoerd. 

Tenslotte formuleren we de nodige vaststellingen en aanbevelingen.

 

De doorlichting van beroepssectoren op basis van bedrijfseconomische parameters kent traditioneel drie grote luiken:

1. Financieel luik (economisch belang van de sector in termen van omzet/toegevoegde waarde/ tewerkstelling, verkoopmarge, vermogensverhouding, …)

2. Organisatie van de sector (karakteristieken van de bedrijven, samenwerkingsverbanden, import/export, ..)

3. Commercieel luik (positionering, B2C analyse, B2B en B2C marktanalyse, sectorspecifieke elementen, ..)

 

ABM voert ook onderzoeksopdrachten uit met een multisectorale benadering.  Denk aan onderzoeken rond: 

  • Eerstelijnsbevoorrading in kleine kernen
  • Het functioneren van openbare markten
  • Koopstromenonderzoeken
  • Opleidingsbehoeften
  • Financieringsbehoeften
  • Profielschetsen

Verschillende sectoren hebben zeer specifieke eigen kenmerken. Het is daarom steeds mogelijk om in samenspraak eigen onderzoeksvragen aan de analyse toe te voegen! 

Ons aanbod rond marktonderzoek: