Stads - en gebiedsontwikkeling

Ruimtelijke en economische haalbaarheid

Visie & beleid

De detailhandel heeft een belangrijke economische betekenis.
De uitstraling van de detailhandel geeft een bijzondere impuls aan een stad of gemeente.
De commerciële positionering in streekperspectief schept kansen maar heeft ook zijn beperktheden.  Een tekort leidt tot onverantwoorde koopvlucht, een teveel leidt op termijn tot leegstand.  Het inschatten van de economische ontwikkeling van de detailhandel (afweging van de verhouding van vraag en aanbod)  vormt de basis van een dynamisch beleid. 

 
Op basis van de ontwikkelingsmogelijkheden (ook wel ontwikkelingslimiet genoemd) is het belangrijk om een visie te ontwikkelen rond de volledige ruimtelijke inpassing van de detailhandel.

Schaalvergroting, bereikbaarheid en mobiliteit hebben heel wat handelszaken van de kern doen vervreemden.  Tal van kernen zoeken hierin een nieuw evenwicht : een evenwicht tussen de kern en de periferie, maar ook een evenwicht tussen hoofd- en deelkernen. De detailhandel speelt een heel belangrijke rol in de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van steden en gemeenten.


ABM adviseert naar toekomstgerichte invulling, naar te stimuleren branches en naar terreinreserveringen in functie van de diverse handelsbestemmingen.


De nodige aanbevelingen worden gedaan tot het (nog) beter functioneren van de detailhandel.

Ook voor projectontwikkelaars kan ABM de plannen toetsen aan de economische en ruimtelijke haalbaarheid.  Daartoe wordt een objectieve analyse doorgevoerd die nuttig is én voor de toekomstige uitbaters én voor de evaluatie door de bevoegde overheid.

Ons aanbod rond STADS-EN GEBIEDSONTWIKKELING: