Kernversterking

Acties in de praktijk!

 
Ontdek de mogelijkheden van een bedrijvige kern voor jouw stad of gemeente via een persoonlijk gesprek!

Lokale besturen staan voortdurend voor de uitdaging om van hun (deel)kern(en) een bedrijvige kern te maken.

 

Een plek waar het aangenaam is om te wonen, werken, winkelen én leven. Een plek met eigenheid, identiteit en herkenbaarheid.

 

ABM ondersteunt lokale besturen om hun kern(en) vorm te geven en te activeren. Dit vanuit verschillende invalshoeken. We werken steeds rond de elementen omgeving, beleving, bereikbaarheid, duurzaamheid, lokale economie en mobiliteit. De inwoner, ondernemer, consument en bezoeker staat centraal.