Omgevingsvergunningen

Quick scan omgevingsvergunning

RUIMTE & OMGEVING

De noodzaak tot het beschikken over een “Omgevingsvergunning voor kleinhandel” gaat terug tot de “Wet van 29 juni 1975 betreffende de handelsvestigingen”.

 

In de loop der jaren zijn de formaliteiten en de normering vanaf dewelke een dergelijke vergunning noodzakelijk was meermaals gewijzigd.

Voor een individuele ondernemer is het dan ook niet zo eenvoudig om vast te stellen of een (historische gegroeide) handelszaak al dan niet in regel is met de wetgeving.


Om dit probleem op te lossen, stelt ABM een gratis “quick-scan” voor. Hierbij gaan we op vertrouwelijke wijze na of de onderneming al dan niet over een Omgevingsvergunning voor kleinhandel dient te beschikken.

Contacteer ons voor een gratis quick-scan!

Ons aanbod rond omgevingsvergunningen: