Omgevingsvergunningen

Dossiersamenstelling omgevingsvergunning


ABM heeft een bijzonder ruime ervaring in het samenstellen van aanvraagdossiers voor de omgevingsvergunning 

voor kleinhandel en dit zowel voor wat betreft individuele handelszaken als handelscomplexen.

 

ABM staat in voor de volledige dossiersamenstelling én begeleidt de aanvrager tijdens het complete proces.

De omgevingsvergunning kan een integratie zijn van zowel het stedenbouwkundige luik, het luik milieu en het kleinhandelsluik.

 

ABM kan als coördinator optreden voor de verschillende luiken en u in contact brengen met de juiste partners voor het luik milieu of stedenbouw.
Ook andersom werken wij graag samen met voor u vertrouwde partners om de omgevingsvergunning aan te vragen.

Ons aanbod rond omgevingsvergunningen:

Contacteer ons
voor meer informatie!

Chris Baekelandt
Expert omgevingsvergunningen

Tel.